سوالات متداول

پنل خورشیدی چه وظیفه‌ای در سامانه فتوولتائیک بر عهده دارد؟

پنل ‌ها (که خود مجموعه‌ای از سلول‌های خورشیدی هستند ) انرژی خورشید را به الکتریسیته تبدیل می‌کنند .

جنس سلول‌های خورشیدی چیست؟

سلول‌های خورشیدی از نیمه رساناهایی به نام سیلیکون یا ژرمانیوم ساخته شده‌اند که با تحریک الکترون‌های این نیمه هادی توسط فوتون‌های نوری الکتریسیته تولید می‌شود.

بازده بیشینه سلول‌های خورشیدی چه موقع است؟

بهترین شرایط برای دریافت بیشترین انرژی الکتریکی از یک سلول خورشیدی در شرایط آفتابی و هوای خنک  (تقریبا 25 درجه سانتی‌گراد، با توجه به مشخصات فنی پنل )و در موقعیتی درست عمود بر تابش خورشید است.